ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Με άριστη γνώση της νομοθεσίας και των απαιτήσεων της αγοράς η εταιρίας μας αναλαμβάνει:

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας

Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων

Ενεργειακά πιστοποιητικά (ΠΕΑ)

X