ΜΕΛΕΤΕΣ

Στην εταιρία μας κάθε νέα μελέτη βασίζεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας πλαισιωμένες από την τεχνογνωσία της ομάδας μας που αποτελείται από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Η εταιρία αναλαμβάνει εξολοκλήρου ή και τμηματικά όλες τις απαιτούμενες μελέτες:

Τοπογραφικά διαγράμματα

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Στατικές μελέτες

Μηχανολογικές μελέτες

Μελέτες εφαρμογής

Μελέτες ΚΕΝΑΚ

Έλεγχος στατικής επάρκειας

Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις

Μελέτες – σχεδιασμός εσωτερικών χώρων

X